"Selemah-lemah manusia ialah orang yang tak boleh mencari sahabat dan orang yang lebih lemah dari itu ialah orang yang mensia-siakan sahabat yang telah dicari" -Saidina Ali-

Tuesday, November 9, 2010


wAnIta soLehAh aDalAh waNitA yAnG sEnI uNtuK dImeNgeRtikAn... bIaR dI duNia nAmAnyA bUkaN siUlaN... tEtaPi dI lAnGit, naManYa mAsYur dIsEru... wAjaHnyA adAlaH kEteNanGan... pAnDanGaNnyA aDaLah kEbeNarAn... kAdaNgkAla liSaNnYa adAlaH pIsaU yAnG mEnGikIs dUrI... aDakAla bIsiKanNyA mEngUmPul sEmAnGat... *NUR*

No comments:

Post a Comment